СЕРВИЗ

Ние предлагаме гаранционно и извънгаранционно обслужване на всякакви видове климатични и вентилационни системи. Нашите сервизни техници посещават обектите в удобно за клиента време и своевременно отстраняват възникналата повреда. Ако при огледа на климатика се установи, наличието на сервизен проблем, който не може да бъде отстранен на място дефектиралото тяло ще бъде демонтирано и откарано в нашия сервиз, където екип от специалисти бързо и ефикасно ще отстранят повредата. В кратки срокове вашият климатик отново ще бъде монтиран в дома (офиса) ви.


Цените за извънгаранционния сервиз не могат точно да се определят. Поради тази причина цената за ремонта се определя след предварителна диагностика.


Ако клиента се откаже от ремонта или го отложи за бъдеще време, той заплаща само разходите за посещението и диагностика, които са 40,00лв. в рамките на гр.София.Климатика не работи


1. Проверете дали е включен в ел. мрежата

2. Проверете предпазителите

3. Проверете батериите на дистанционното

4. Проверете режима на работа

5. Проверете настройката на температурата на дисплея

6. Проверете TIMER програмата


Най – чести проблеми с климатика


1. Шум в климатика – в следствие на продължителна работа на климатика и повишаване на температурата, пластмасовите части се разширяват, което води до пукане

2. Климатикът не работи – проверете батериите на дистанционното и дали климатикът е включен в захранващата мрежа;проверете режима на работа;проверете предпазителите

3. Необичайна миризма – проверете филтрите под предния капак на вътрешното тяло. Те трябва да се мият под течаща вода поне два пъти месечно.

4. В режим на отопление духа студено – проверете режима на работа. Нормално е в режим на отопление първите 5-6 мин. въздушната струя да е студена.

5. Работи през определен интервал на време – това не е повреда, а е функция на размразяване на всеки климатик през зимата. Режимът но робота се обръща за кратко и започва да духа студено.