ОГЛЕД

Фирмата извършва оглед и професионална консултация, за това коя е най-подходящата инсталация за всеки отделен случай. Съобразно предварително определения бюджет ние ориентираме клиентите към най-доброто за тях.


При по-сложни и обемни проекти консултирането се извършва от консултат и инсталационен техник. Професионалната консултация при проектирането на вентилационна, отоплителна и климатична инсталация е много важна , за да функционира дълго и безпроблемно.