ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия на „Климатайм” ООД за покупко-продажби през електронен сайт

     Настоящите общи условия са в сила от 01.07.2016г. и уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт climatime.bg, който е собственост на "Климатайм" ООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "Климатайм" ООД наричано по – долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по – долу за краткост Потребител. С посещаването на сайта climatime.bg, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.     

    Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът www.climatime.bg, който е собственост на КЛИМАТАЙМ ООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки. „ЗЗЛД“ е Закон за защита на личните данни.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.climatime.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

КЛИМАТАЙМ ООД е търговското дружество с ЕИК: 201154868, със седалище в град София, ж.к. Дружба 2, Цариградски комплекс, бл.282, вх.Ж, Магазин М23, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. КЛИМАТАЙМ ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на елктронния магазин climatime.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин www.climatime.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

2.4. Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Климатайм ООД. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Доставчикът може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготви вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. КЛИМАТАЙМ ООД няма достъп до картови и автентикационни данни. Достъп до тези данни има само обслужващата ни банка

2.5. В електронния магазин www.climatime.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.6. Всички посочени на сайта цени са крайни.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутон „Купи“ и след това се натисне бутон „Плащане“.

3.3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин www.climatime.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3.6 Работното време на консултантите на онлайн магазин climatime.bg е: От понеделник до петък от 09:00 до 17:30 часа, Събота от 09:00 до 14:00часа. Почивни дни: неделя.

3.7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3.8. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

3.9. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: climatime@mail.bg. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

4.2. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

4.2.1. Обикновена доставка - в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

4.3. Продавачът използва за доставки куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД

4.4. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД в съответния град.

4.5. Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и Плащане“

4.6. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по пет отделни или в комбинация един с друг начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

5.1.1. В брой , при посещение на нашият магазин;

5.1.2. По банков път;

5.1.3. С „Пощенски паричен превод” -  от лицензиран Куриер;

5.1.4. На изплащане – само в нашия магазин.

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в не нарушен търговски вид и със запазен етикет.

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 6.1, отказът от договора не произвежда действие.

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.climatime.bg, е собственост на КЛИМАТАЙМ ООД, в т.ч. снимки и описания на стоки.

7.2. Забранява се копирането на текстове от www.climatime.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на КЛИМАТАЙМ ООД .

8. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Всички стоки продавани на сайта climatime.bg , се продават със законната им гаранция , обявена от производителя.

Климатайм си запазва правото да откаже гаранция в следните случаи :

- Изгубена гаранционна карта

- Опит за отстраняване на проблем /ремонт/ от неоторизиран сервиз или от самия Потребител

- Неправилна експлоатация