ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съгласно Удостоверение № 421223, издадено от Комисия за Защита на личните данни, Климатайм ЕООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 421223. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Климатайм ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на фирмата. С приемането на Общите условия се счита, че потребителят се е съгласил със събирането на личните му данни във връзка с осъществяването на доставка на поръчани стоки или услуги на сайта climatime.bg.